Kotikäynnit ja palveluseteli

  • Teen kotikäyntejä Jämijärven ja Kankaanpään alueella. Jos fysioterapia on lääkärin määräyksen perusteella tarpeen antaa asiakkaan luona, Kela korvaa kotikäynnistä osuuden. Korvaamisen edellytyksenä siis on, että asiakkaalla on lääkärin määräys fysioterapiaan. Määräys voi olla joko julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta. Asiakkaan ei tarvitse hakea erikseen korvausta Kelasta, sillä laskussa huomioidaan Kelalta saatava korvaus.
  • Omaishoitajan vapaapäivän lomituksia asiakkaan kotona itsemaksaville- tai palveluseteliasiakkaille.

PALVELUSETELI OMAISHOITAJAN VAPAAPÄIVIEN LOMITUKSEEN:

  • omaishoidon vapaapäivien lomitusta PoSan alueella Jämijärven ja Kankaanpään asukkaille. PoSan osalta palvelua tuotetaan palvelusetelillä PSOP-järjestelmää hyödyntäen (https://parastapalvelua.fi). Kotiin annettavien, mahdollista tukipalveluiden kunnallista palvelua korvaavat palvelut tilataan aina PoSan toimesta erikseen asiakkaalle, tilaus perustuu viranomaispäätökseen palvelutuottajan kanssa.

Mikä on palveluseteli?

  • Palveluseteli on vaihtoehto järjestäjän (kunta, kuntayhtymä tai maakunta) itse tuottamalle tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostamille palveluille. Palvelunjärjestäjä määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan palveluntuottajalle maksama omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.
  • Voit vertailla palveluntuottajia PSOP-järjestelmän palveluntuottajien vertailusta. Palvelusetelin myöntäneeltä taholta voi mahdollisuuksien mukaan saada tulostetun listan palveluntuottajista. Setelin myöntänyt taho myös auttaa tarvittaessa palveluntuottajan valinnassa.
  • Mikäli haluat lisätietoa palvelusetelien myöntämisestä ja käyttämisestä, ota yhteyttä tahoon, joka vastaa alueesi palvelujen järjestämisestä (PoSa, yhteyshenkilö palveluohjaaja Hanna Ala-Nissilä, puh.  044 577 3608)