Ikäihmisten fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ikääntyneen henkilön liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa hänen omassa elinympäristössään. Fysioterapia voi sisältää tasapaino- ja lihasvoimaharjoituksia, kävelykyvyn ylläpitämiseksi tähtääviä harjoitteita, manuaalista käsittelyä tai tarvittaessa sähkökipuhoitoja.

Fysioterapeutti toimii kannustajana ja arvioi ympäristön turvallisuuden sekä tekee mahdollisesti apuvälinesuosituksia sekä auttaa näiden toteutumisessa. Tarvittaessa hoito voi sisältää pehmytkudosten käsittelyä ja kireiden lihasryhmien venytyksiä.