Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn paraneminen tai ylläpitäminen. Tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti asiakkaan ongelma ja kokonaistilanne huomioon ottaen.

Fysioterapiamenetelmin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi

- alentuneen suorituskyvyn parantamiseen

- vammojen ennaltaehkäisyyn

- liikkumiskyvyn edistämiseen

- kipujen helpottamiseen

- leikkaushoidon jälkeisen paranemisprosessin tehostamiseen

- lihasvoiman ja nivelliikkuvuuksien  parantamiseen

- vaikeavammaisten asiakkaiden toimintakyvyn säilyttämiseen

- omaehtoisen terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen

- apuvälinetarpeiden tarkistamiseen ja opastukseen

- tasapaino-ongelmien helpottamiseen

- erilaisten lihaskipujen lievittämiseen

- lasten normaalin kehityksen ohjaukseen